3.2.17 ז' שבט תשע"ז

בעמונה כאבנו עם המשפחות ועם הכאב הלאומי והמחאה…

27.1.17 כ"ט טבת תשע"ז

הובלתי סיור של ועדת משנה ליו"ש – חוץ וביטחון במרחבי הבנייה הבלתי חוקית ביו"ש…

20.1.17 כ"ב טבת תשע"ז

בועדת החוץ והביטחון עסקנו בטיפול הרשויות בהתנכלויות למתגייסים החרדים…

13.1.17 ט"ו טבת תשע"ז

בועדת חוץ וביטחון ערכנו ביקורים משמעותיים ועסקנו בנושאים הקשורים לאסטרטגיית המדיניות הביטחונית של מדינת ישראל…

6.1.17 ח' טבת תשע"ז

בועדת הכלכלה קידמתי את הצעת החוק להקלות לבנות או בני הזוג של אנשי המילואים, שנקראו בצו 8. שנגיע לקריאה השלישית, נפרט את ההטבות שהגענו אליהן לבקשת קצין מילואים ראשי…

30.12.16 ר"ח טבת תשע"ז

בנר שני של חנוכה השתתפתי בטכס חנוכת הישיבה התיכונית בקרית גת וברכתי את ראשיה ותלמידיה…

23.12.16 כ"ג כסלו תשע"ז

בישיבה עם ראש הממשלה עסקנו בנושאים אסטרטגיים וביטחוניים, גם בתיקצוב התכנית לחיזוק הצפון ונושאים נוספים …

16.12.16 י"ז כסלו תשע"ז

אישור תוכנית העבודה ותקציבי הביטחון של גופים שונים, גם אישור תקציב משרד החוץ היו מנת חלקינו השבוע, בועדה המיוחדת לתקציב של ועדת החוץ והביטחון …

9.12.16 ט' כסלו תשע"ז

בשלוש ישיבות של ועדת המשנה ליו"ש, קידמנו השבוע את התוכנית לכיסוי הסלולרי, ועסקנו בקידום תוכניות האב לתשתיות הכבישים ולתשתיות המים ביו"ש …