אני מזמין אותך להצטרף ולהשפיעעל עיצוב דרכה של מפלגת הבית היהודי ובחירת נבחריה:


  • להגדלת כוחה והשפעתה של מפלגת הבית היהודי.
  • להרחבת השורותתוך עמידה איתנה על דרכה וערכיה הייחודיים ,של המפלגה הציונית-דתית.
  • לחיזוק הקשר והמחויבות של נציגי המפלגהלציבור ולנציגיו שבשטחלצרכי הציונות הדתית ועם ישראל.

אני מזמין אותך להצטרף ולהשפיע,

על עיצוב דרכה של מפלגת הבית היהודי

ובחירת נבחריה:

  • להגדלת כוחה והשפעתה של מפלגת הבית היהודי.
  • להרחבת השורות, תוך עמידה איתנה על דרכה וערכיה הייחודיים ,של המפלגה הציונית-דתית.
  • לחיזוק הקשר והמחויבות של נציגי המפלגה, לציבור ולנציגיו שבשטח, לצרכי הציונות הדתית ועם ישראל.

חשיבותו של המפקד רבה מאד, לעיצוב דרכה של המפלגה ובחירת נציגיה, בסניפים, ברשויות ובכנסת ישראל.

אני פונה למי שעדיין לא התפקד, להירתם ולסייע בהתפקדות משמעותית בהתאם לכללי חוקת הבית היהודי

התשלום לשנה קלנדרית הינו:

45 ₪ לצעיר/ה עד גיל 25    45 ₪ לאזרח/ית ותיק/ה

59 ₪ ליחיד בגילאי 25-67    89 ₪ לזוג

בהתפקדות מקוונת ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בנקאית

*התשלום עבור ההתפקדות יתבצע על ידי אמצעי התשלום של המתפקד או של קרוב מדרגה ראשונה.